Aniracetam zlepšuje pozornost, paměť, snižuje depresi a úzkost, a dokonce zlepšuje i náš spánek. Je to velice oblíbené nootropikum, protože má příznivou cenu a minimum vedlejších účinků.

Aniracetam byl objeven v 70. letech švýcarskou farmakologickou společností Hoffman- LaRoche. V Evropě je aniracetam prodáván jako lék na předpis, ale v USA nebo Kanadě není prodej nijak regulován. Aniracetam je analogem piracetamu a byl vyvinut jako jeho silnější forma. Stejně jako ostatní racetamy funguje tak, že moduluje produkci a uvolňování neurotransmitérů a dalších chemických látek v mozku.


Účinky

Zlepšení paměti a procesu učení

Studie prokázaly, že aniracetam zlepšuje paměť, a dokonce může zvrátit poškození paměti. Ve studiích bylo zjištěno, že zlepšuje různé aspekty paměti, včetně vizuálního rozpoznávání, motoriky a obecně intelektuální fungování. Těchto účinků je získáno zvyšováním hladiny acetylcholinu, serotoninu, glutamátu a dopaminu v mozku. [1][2][3]


Focus a koncentrace

Aniracetam je považován za jedno z nejlepších nootropik na podporu koncentrace, i když tyto účinky nebyli vědecky zdokumentovány (žádná studie se na tento aspekt nezaměřila), všichni uživatelé je popisují. Zdokumentované účinky na acetylcholin a další neurotransmitery tuto hypotézu silně podporují. [4]


Snížení úzkosti

Aniracetam má veliký potenciál i jako anxiolytikum. Tento aspekt nebyl nikdy samostatně studován, ale uživatelé ho popisují a vědecké studie ho zaznamenaly jako vedlejší účinek. Tento účinek je zajištěn ovlivněním hladin serotoninu a dopaminu. [5]


Léčba demence

Klinické studie prokázaly, že aniracetam může být vhodným lékem u pacientů s těžkou demencí. Studie prováděné na starších pacientech trpících demencí, kteří užívali aniracetam po dobu 12 měsíců (v kombinaci s dalšími léky), zaznamenali výrazně lepší kognitivní výkon, lepší náladu a emoční stabilitu. [6]


Jak funguje?

Přesné mechanismy působení zatím nejsou známy, ale desítky let trvající výzkum této látky nám dávají dobré údaje. Aniracetam je látka rozpustná v tucích, která se metabolizuje v játrech a je transportována do celého těla. Hematoencefalickou bariéru překonává velice rychle, uživatelé pociťují účinky již 30 min po požití. Aniracetam zvyšuje v mozku produkci neurotransmitérů, které jsou spojeny s náladou, poznáváním i pamětí:

  • Acetylcholin: aniracetam může zlepšit celkově funkce mozku zvýšením aktivity v celém systému acetylcholinu. Studie také prokázaly, že podporuje synaptické uvolňování acetylcholinu. [7]
  • Dopamin a serotonin: bylo zjištěno, že aniracetam zvyšuje hladinu dopaminu a serotoninu v mozku. Aniracetam se váže na dopaminové a serotoninové receptory a tím inhibuje rozpad těchto neurotransmitérů a obnovuje jejich ideální hladinu. Díky tomu je aniracetam dobrou volbou pro zlepšení nálady i jako anxiolytikum. [8]
  • Glutamát: aniracetam zlepšuje ukládání nových informací do paměti, tím že zvyšuje přenos glutamátu, což je neurotransmitér, který má primární roli v nervové aktivaci. Tímto mechanismem může aniracetam zlepšovat dlouhodobou paměť a neuroplasticitu mozku. [9]


Dávkování

Doporučená denní dávka je v rozmezí 750-1500 mg. V některých studiích byla podávána i dávka 3000 mg bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Jako s každým nootropikem se doporučuje začít na menším množství a postupně přidávat. Aniracetam má docela krátký poločas rozpadu, cca 1-3 hodiny, proto je nutné dávku opakovat pro udržení účinku.


Stacking

Aniracetam je velice účinný sám o sobě, ale pro zlepšení účinku ho můžeme samozřejmě kombinovat s dalšími nootropiky. Je důležité mít na paměti, že čím více látek do stacku použijeme, tím je zapotřebí menší množství jednotlivých ingrediencí.


Aniracetam a cholin

Aniracetam, stejně jako ostatní racetami, je vhodné kombinovat se zdrojem cholinu. Racetami stimulují cholinergní systém, a když nebude dostatečně zásoben zdrojem cholinu může dojít k vyčerpání acetylcholinu, což se projeví např. bolestí hlavy. Představte si, že chcete využít nitro ve vašem superautě, ale zapomenete dolít benzín, přičemž nitro je Aniracetam a benzín je cholin. Jedno bez druhého nebude fungovat tak dlouho a dobře, jak by mohlo. Vhodnými zdroji cholinu může být Alpha GPC nebo citikolin.

Užívejte 1-2x denně.

  • 750 mg Aniracetam
  • 300 mg Alpha GPC

PAO stack

PAO stack je jeden z nejpopulárnějších stacků, který zahrnuje tři nootropika z racetamové třídy. Piracetam, Aniracetam a Oxiracetam. Kombinace těchto tří látek má nejsilnější účinek při využití racetamů, protože na sebe mají synergický účinek. Získáme tím prodloužený účinek, ale i antidepresivní a anti-úzkostné účinky. Tuto kombinaci vždy doplníme zdrojem cholinu, v tomto případě Alpha GPC. Je důležité zmínit, že tento stack je pouze pro zkušené uživatele, kteří mají vyzkoušené jednotlivé látky samostatně a vědí, jak na ně působí. Určitě nezkoušejte tuto kombinaci bez předchozích zkušeností s jednotlivými racetami! Množství jednotlivých látek je sníženo, protože není zapotřebí takové dávky pro dosažení účinky, díky synergickému účinku.

Užívejte 1-2x denně.

  • 1600 mg Piracetam
  • 400 mg Aniracetam
  • 400 mg Oxiracetam
  • 300 mg Alpha GPC

Vedlejší účinky

Při dodržení doporučené denní dávky se vedlejší účinky téměř nevyskytují. Mezi nejčastěji popisované patří bolesti hlavy a nevolnost, které lze odstranit přidáním zdroje cholinu. Při překročení doporučené denní dávky se může vyskytnout nervozita nebo poruchy trávicího systému, v tomto případě snižte užívané množství. Při užívání aniracetamu, ale i ostatních racetamů, je důležité sledovat odpověď vašeho organismu a hrát si s množstvím, pro dosažení nejlepších výsledků bez vedlejších účinků.


Závěrem

Aniracetam je velice populární nootropikum, které má určitě co nabídnout. Jeho účinky jsou podloženy mnoha studiemi. Aniracetam má výborné účinky, působí rychle, má minimum vedlejších účinků. Pomáhá zlepšit paměť, učení a zároveň snižuje úzkost a depresi. Je účinný sám o sobě, ale je vhodné ho vždy doplnit o nějaký zdroj cholinu.

[1] Martin JR1, Moreau JL, Jenck F. Aniracetam reverses memory impairment in rats. Pharmacol Res. 1995

[2] Nakamura K, Shirane M, Koshikawa N Site-specific activation of dopamine and serotonin transmission by aniracetam in the mesocorticolimbic pathway of rats. Brain Res. 2001

[3] Yu S, Cai J Effects of aniracetam on extracellular levels of transmitter amino acids in the hippocampus of the conscious gerbils: an intracranial microdialysis study. Neurosci Lett. 2003

[4] Nakamura K, Shirane M, Koshikawa N Site-specific activation of dopamine and serotonin transmission by aniracetam in the mesocorticolimbic pathway of rats. Brain Res. 2001

[5] Koliaki CC, Messini C, Tsolaki M. Clinical efficacy of aniracetam, either as monotherapy or combined with cholinesterase inhibitors, in patients with cognitive impairment: a comparative open study. CNS Neurosci Ther. 2012

[6] Koliaki CC, Messini C, Tsolaki M. Clinical efficacy of aniracetam, either as monotherapy or combined with cholinesterase inhibitors, in patients with cognitive impairment: a comparative open study. CNS Neurosci Ther. 2012

[7] Zao X, et al. Nootropic drug modulation of neuronal nicotinic acetylcholine receptors in rat cortical neurons. (2001)

[8] Nakamura K, et al. Anxiolytic effects of aniracetam in three different mouse models of anxiety and the underlying mechanism. (2001)

[9] Ito I, et al. Allosteric potentiation of quisqualate receptors by a nootropic drug aniracetam. (1990)