Centrophenoxine je velice dobře známé nootropikum, protože bylo vyrobeno už v roce 1959. Někdy také označován jako Meclofenoxate nebo Lucidril. Během desítek let testování a používání byli zjištěny blahodárné účinky na činnost mozku. Centrophenoxine je cholinergní nootropikum, zvyšuje tedy množství cholinu, což je předchůdce neurotransmiteru acetylcholinu. Zlepšuje paměť, psychický výkon, zpomaluje účinky stárnutí a chrání celkové zdraví mozku.

Klinické využití je hlavně u Alzheimerovi choroby a kognitivního poklesu zapříčiněného stárnutím. Bylo také zjištěno, že působí jako silný neuroprotektant a antioxidant.

V Evropě je tato látka na předpis, a to pro léčbu ztráty paměti související s věkem. V USA a Kanadě je ovšem volně prodejná jako doplněk stravy.


Účinky

Lepší paměť a učení

Studie zjistily, že Centrophenoxine zlepšuje tvorbu nových vzpomínek, jejich ukládání a následné vybavování. Zlepšuje tvorbu dlouhodobé paměti a zvyšuje duševní bdělost. [1]

Studie prováděna na zvířatech zjistila, že po podání Centrophenoxinu, jsou schopni se naučit nový úkol mnohem rychleji, než bez něj. Navíc dokáže zlepšovat synaptickou plasticitu. [2]


Neuroprotektivní a proti-stárnoucí účinky

Během stárnutí jsou naše mozky pod neustálým útokem volných radikálů, které ničí naše buňky. Naše mozkové buňky jsou ničeny toxiny a ukládáním různých látek, jednou z nich je např. lipofuscin, který se postupně ukládá v neuronech. Toto hromadění je spojeno s celou řadou neurodegenerativních onemocnění. Centrophenoxine je silný antioxidant, který chrání naše buňky před volnými radikály, čistí je od toxinů, opravuje poškozené buňky, a dokonce dokáže snižovat akumulaci lipofuscinu a tím chránit naše neurony. [3][4]


Vyšší motivace a lepší nálada

I když tento efekt nebyl podroben žádnou velkou studií na lidech, studie na zvířatech potvrzují, že Centrophenoxine má měřitelný účinek na úzkost. [5] Někteří uživatelé popisují zlepšení nálady i motivace.


Jak funguje?

Jak již bylo zmíněno, tak Centrophenoxine má hned několik mechanismů, kterými zajišťuje svoje nootropní účinky. Z chemického hlediska je Centrophenoxine kombinací PCPA (para-chlorphenoxyacetic) a syntetické verze DMAE (dimethylaminoethanol), která byla upravena tak, aby měla lepší vstřebatelnost a lépe procházela přes hematoencefalickou bariéru. Je velice dobře rozpustný v tucích a metabolizuje se v játrech. Po překonání hematoencefalické bariéry dochází k navýšení acetylcholinu v synaptických váčcích, ale přesný proces není znám.[6] Navýšení acetylcholinu je tedy hlavní nootropní efekt.

Dalším mechanismem je zvýšení dostupnosti kyslíku a glukózy pro mozek. Kyslík a glukóza jsou nejdůležitějším zdrojem energie pro naše mozkové buňky.

Posledním mechanismem jsou jeho neuroprotektivní účinky. Centrophenoxine dokáže snížit množství buněčného odpadu a toxinů, které nepříznivě ovlivňují mozkové funkce. Je účinným antioxidantem a bojuje proti stárnutí buněk. [7]

Velice dobře byl zdokumentován účinek při snížení hladiny odpadních produktů vytvářených při peroxidaci lipidů a oxidační degradací lipidů v buněčných membránách. Tyto odpadní produkty jsou zodpovědné za stárnutí a podílí se na celé řadě onemocnění, včetně rakoviny a srdečních poruch. [8]

S kognitivním poklesem souvisejícím s věkem je také spojováno hromadění draslíku v buňkách. Některé studie zkoumají účinek Centrophenoxinu proti tomuto procesu a předpokládají, že dokáže zastavit či dokonce zvrátit tento proces. [9]


Dávkování

Centrophenoxine je dobře rozpustný v tucích, a proto se užívá spolu s jídlem. Nejběžněji ve dvou dávkách během dne. Množství se pohybuje od 250-3000 mg denně. Doporučuje se začít na nejmenším množství a v případě potřeby pomalu navyšovat. U starších osob mohou být dávky ještě vyšší, ale vždy je konzultujte s vaším lékařem.


Stacking

Centrophenoxine je účinný sám o sobě, ale jeho cholinergní účinky můžete podpořit i kombinací s jinými nootropiky. Nejčastěji se využívá spolu s racetami nebo s Noopept.


Centrophenoxine a aniracetam

Užívejte 1-2x denně:

  • 250 mg Centrophenoxine
  • 750 mg aniracetam

Vedlejší účinky

Centrophenoxine je velice dobře snášen a při dodržení doporučeného množství se vedlejší účinky nevyskytují. Při překročení doporučeného množství se může objevit nevolnost, bolesti hlavy nebo nespavost. Po vysazení ovšem tyto vedlejší účinky odezní.


Závěrem

Centrophenoxine je výborné nootropikum s cholinergním a neuroprotektivním účinkem. Posiluje paměť, zlepšuje učení a koncentraci. Je velice dobře snášen a při správném dávkování nemá žádné vedlejší účinky. Jeho užití bych volil vždy v kombinaci s dalšími nootropiky, které jsou náročné na množství cholinu, např. racetami. Pro samostatné dlouhodobé užívání, pro ochranu mozku proti stárnutí, bych se poohlédl po nějakém přírodním nootropiku.


[1] Mercer D, et al. The differential effects of meclofenoxate on memory loss in the elderly. Age Ageing. 1977

[2] Bertoni-Freddari C, Giuli C, Pieri C. The effect of acute and chronic centrophenoxine treatment on the synaptic plasticity of old rats. Arch Gerontol Geriatr. 1982

[3] Sharma D, Maurya AK, Singh R. Age-related decline in multiple unit action potentials of CA3 region of rat hippocampus: correlation with lipid peroxidation and lipofuscin concentration and the effect of centrophenoxine. Neurobiol Aging. 1993

[4] A.Höhn, T. Grune Lipofuscin: formation, effects and role of macroautophagy Redox Biol. 2013

[5] Petkov VD, Getova D, Mosharrof AH. A study of nootropic drugs for antianxiety action. Acta Physiol Pharmacol Bulg. 1987

[6] Georgiev VP, Petkov V, Kirilov B. Participation of adrenergic mechanisms in brain acetylcholine release produced by centrophenoxine. Acta Physiol Pharmacol Bulg. 1979

[7] R. Verma, B. Nehru Effect of centrophenoxine against rotenone-induced oxidative stress in an animal model of Parkinson’s disease Neurochemistry International 2009

[8] Shichiri M, et al. Unregulated Lipid Peroxidation in Neurological Dysfunction Omega-3 Fatty Acids in Brain and Neurological Health, 2014

[9] Wustmann C, Blaschke M, Rudolph E, Fischer HD, Schmidt J. Influence of nootropic drugs on the age-dependent potassium-coupling of transmitter release. Biomed Biochim Acta. 1990