Coluracetam je jeden z nejnovějších přírůstků do rodiny racetamů. Původně byl vyroben pro léčbu Alzheimerovi nemoci, ale byly objeveny jeho nootropní účinky a začala ho využívat i širší veřejnost. Mezi hlavní účinky patří zlepšení nálady, zvýšení motivace, lepší zrak a paměť. Coluracetam byl poprvé syntetizován v roce 2005, proto je zatím poměrně málo studií, které by tuto látku dopodrobna zkoumaly. Coluracetam působí primárně jako látka zvyšující absorpci cholinu, což pozitivně ovlivňuje paměťové funkce. Výhodou je jeho veliká účinnost, proto není třeba užívat tak veliké množství. Nástup účinku je kolem 30 min a vydrží až 3 hodiny. Každá země má jinou legislativu, co se týče coluracetamu, takže někde se prodává jako doplněk stravy a v jiných zemích je zase na předpis.


Účinky

Jelikož se jedná poměrně o mladou látku, tak zatím není moc studií prováděných na lidech, takže vycházíme hlavně ze studií prováděných na zvířatech a na zkušenostech uživatelů. Ty zmiňují celou řadu pozitivních účinků na naše kognitivní funkce.


Paměť a učení

Bylo prokázáno, že coluracetam zlepšuje kognitivní funkce a paměť u potkanů a předpokládá se, že bude mít stejné účinky i u lidí. [1]

Uživatelé, kteří užívají coluracetam popisují, že mají dramaticky zlepšenou krátkodobou paměť, zvýšenou schopnost zapamatování a vybavování si informací. Dále zmiňují lepší chápavost čteného textu, zrychlené myšlení a delší uchování informací během učení.


Úzkost a deprese

Coluracetam má potenciální účinek na zmírnění úzkosti a deprese. Klinické studie se zatím dostali pouze do fáze 2A, což znamená, že jsou testovány pouze na malém vzorku. Výsledky popisují možný účinek na pacientech rezistentních na léčbu deprese a úzkosti.

Uživatelé se v tomto účinku neshodují. Zatímco jiní popisují pozitivní efekt na náladu a snížení úzkosti či deprese, další se domnívají, že je naopak může vyvolávat.


Lepší zrak

Mezi nejčastější účinky při užívání Coluracetamu patří zlepšené vidění, i když tento efekt nebyl zatím vědecky potvrzen. Uživatelé popisují, že je jejich zrak jako ve vyšším rozlišení (HD vision). Údajně se to projevuje živějšími barvami, lepším rozpoznáváním tvarů, světla jsou jasnější a intenzivnější.


Jak funguje?

Coluracetam patří do skupiny racetamů a jako u každého racetamu je hlavní mechanismus účinku navyšování hladiny acetylcholinu. Coluracetam je ovšem jedinečný v tom, jakým způsobem tohoto efektu dosahuje. Ostatní racetamy navyšují hladinu acetylcholinu tak, že stimulují vhodné receptory, coluracetam zatím navyšuje HACU (High affinity choline uptake). Systém HACU určuje, jakou rychlostí je cholin převeden do neuronů a transformován na acetylcholin. Čím rychleji je cholin v neuronech převeden na acetylcholin, tím rychleji dojde ke zvýšení hladiny tohoto neurotransmitéru. [2]

Ukázalo se také, že zvyšuje množství cholinového transportéru CHT1, což vede k rychlejší dostupnosti cholinu pro absorpci. Tyto dva mechanismy společně zajišťují jedinečnost coluracetamu.


Dávkování

Prozatím neexistuje přesně stanovené množství, které je vhodné užívat, protože většina studií byla prováděna na zvířatech. Uživatelé udávají dávku v rozmezí 5-20 mg, podávaných orálně nebo sublingválně. Údajně může vzniknout tolerance. Jako u všech nootropik je nejlepší začít na malém množství a postupně navyšovat.


Vedlejší účinky

Dosud žádná z provedených studií nezaznamenala žádné vedlejší účinky při užívání coluracetamu. Uživatelé popisují jen výjimečně vedlejší účinky společné pro všechny racetami, jako jsou bolesti hlavy či nevolnost. Všechny vedlejší účinky odezněli po snížení dávky nebo přidáním zdroje cholinu.


Stacking

Racetami se obecně kombinují se zdrojem cholinu a stejně tomu je i u Coluracetamu. Nejběžnější je kombinace s Alpha GPC (300-600 mg denně) nebo s CDP choline (250-750 mg denně).


Závěrem

Coluracetam je poměrně mladé nootropikum z rodiny racetamů. Je zapotřebí provést řadu dalších studií, a to na lidech, abychom mohli potvrdit jeho účinky na naše kognitivní funkce. Studie na zvířatech jsou zatím slibné. Mnoho uživatelů popisuje jeho pozitivní účinky na paměť, schopnost se učit, koncentraci nebo na zlepšení nálady. Zajímavým účinkem je zlepšení zraku, který je ale zapotřebí více prozkoumat. Coluracetam nemá žádné zdokumentované vedlejší účinky. Podávané množství je velice nízké a z těla se rychle vyloučí. Pokud chcete coluracetam zařadit do své suplementace, buďte opatrní a začněte na nejmenší možné dávce a kombinujte ho vždy se zdrojem cholinu.


[1] Bessho T, et l. Effect of the novel high affinity choline uptake enhancer 2-(2- oxopyrrolidin-1-yl)-N-(2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b] quinolin-4- yl)acetoamide on deficits of water maze learning in rats. (1996)

[2] ^ Takashina K, et al. MKC-231, a choline uptake enhancer: (3) Mode of action of MKC-231 in the enhancement of high-affinity choline uptake. (2008)