CBD je v poslední době velice často diskutované téma. CBD může mít velký terapeutický význam, a proto přitahuje pozornost vědců i lékařů. Nejčastěji jsou mu přisuzovány protizánětlivé a neuroprotektivní účinky, ale má i psychiatrické využití. Bohužel se však objevují i zkreslené či nepravdivé informace, pojďme se na toto téma podívat podrobněji.

Co je to CBD?

Jen ve stručnosti…

CBD, kanabidiol, je druh kanabinoidu obsaženého v rostlině konopí. Určitě znáte i další typ kanabinoidu THC, na rozdíl od něj však nemá CBD psychoaktivní účinky. Tento rozdíl je způsoben tím, že každý v těle působí na jiné receptory. Nebudeme se zabývat chemickým rozborem, způsobem užití ani působením v lidském organismu.

Cílem tohoto článku je zjistit pravdivost tvrzení o účincích, které má prý CBD na lidský organismus a zda je vhodný pro sportovce.

Na internetu najdete celou řadu onemocnění, při kterých vám může CBD údajně pomoci, mezi ty nejčastěji zmiňované patří:

  • epilepsie
  • roztroušená skleróza
  • chronická a neuropatická bolest
  • Parkinsonova choroba
  • diabetes
  • lupus a další kožní onemocnění
  • artritida
  • deprese a posttraumatická stresová porucha
  • nádorová onemocnění
  • závislost na drogách

Co nám říkají studie?

Problém většiny studií o CBD je, že většina z nich byla prováděna pouze na potkanech, a ne na lidech, a pokud na lidech, tak v malém množství testovaných osob. Na základě tohoto nemůžeme s jistotou vyhodnotit pozitivní účinky užívání CBD.

Nemusíte být vědec, abyste věděli, že potkaní organismus není úplně totožný jako lidský ;-)


Přehled již provedených studií na toto téma provedený 7. února 2019 nám přináší shrnutí dostupných informací o tomto tématu. (1)

Zjistili, že:

,,Na internetu byla CBD vychvalována pro mnoho nemocí, pro které nebyla studována, a u nemocí s hodnotitelnými lidskými údaji má obecně slabé nebo velmi slabé důkazy. Kontrola refrakterních záchvatů je jasnou výjimkou se silným důkazem výhod CBD. Akutní dávkování CBD před událostmi vyvolávajícími úzkost, jako je řeč na veřejnosti a chronické používání CBD u schizofrenie, jsou slibné, ale neprokázanéCBD není bez rizika, s nežádoucími účinky (především somnolence a gastrointestinální povahy) a lékovými interakcemi. Bylo prokázáno, že CBD zvyšuje testy jaterních funkcí a potřebuje další studii, aby vyhodnotil její dopad na sebevražedné myšlenky. "

Ze studie nám tedy vyplývá, že CBD má pozitivní účinek při řešení refrakterních záchvatů. Zbytek je neprokázaný, je zapotřebí více studií nebo jsou výsledky nepřesvědčivé.

Zajímavé je, že prodejci označují tento výrobek jako bez vedlejších nežádoucích účinků, to ale není pravda. Studie jasně dokazují, že se při užívání CBD mohou objevit např. somnolence, syndrom dráždivého střeva nebo bolesti žaludku, také tu je nežádoucí interakce s některými typy léků.

Pojďme se podívat na další studie.

CBD a epilepsie

CBD má prokázané anxiolytické, antipsychotické a neuroprotektivní vlastnosti. (2)

Co to v praxi znamená? CBD nám může opravdu pomoci při některých formách epilepsie. Bylo dokázáno, že CBD snižuje počet záchvatů a v některých případech došlo dokonce k jejich vymizení. Je zapotřebí, ale dalších studií, aby mohlo být CBD oficiálně předepisováno na léčbu epilepsie.

Studie o CBD a epilepsii:

2017: Kanabinoidy v léčbě epilepsie: konečný důkaz?2018: Účinnost řemeslných přípravků kanabidiolu při léčbě epilepsie: Praktické zkušenosti v terciárním lékařském středisku

CBD při úlevě od chronické bolesti

Bylo by úžasné, kdyby CBD řešilo chronické bolesti, ale bohužel nebyla provedena žádná větší studie, která by toto prokázala.

Kanabinoidy potlačují zánětlivou a ,,neuropatickou" bolest. (3) Bohužel tato studie byla opět prováděna na potkanech a ne na lidech, takže toto tvrzení není prokázáno.

Studie prováděné na lidech byly pouze formou ,,vlastního hlášení pacienta" a navíc v malém počtu osob. Tzn. že osoby nebyly monitorovány 24 hodin a příčina úlevy od bolesti mohla být pouze placebo efekt nebo v něčem úplně jiném. (4)

CBD a snižování krevního tlaku

V jedné studii (5) bylo CBD podáno v dávce 600mg devíti mužům, u kterých došlo k poklesu tlaku v průměru o 6 mmHg. Tento vzorek není kdovíjak velký, a proto je zapotřebí dalších studií.

CBD se nedoporučuje osobám s nízkým tlakem!

CBD a mozková příhoda

Studie prováděná na potkanech zjistila zmírnění dopadu mozkové příhody na poškození mozku a lepší následné zotavení. (6)

U lidí tento účinek prozatím nebyl testován.

CBD a úzkosti

Studie z roku 2015 popisuje následující: ,,stávající preklinické důkazy silně podporují CBD jako léčbu generalizované úzkostné poruchy, panické poruchy, sociální úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy a posttraumatické stresové poruchy při akutním podání; nicméně jen málo studií zkoumalo chronické dávkování CBD. " (7)

To zní dobře ne?

Pojďme si to rozebrat:

Pojem PREKLINICKÉ znamená, že nebyly provedeny klinické studie (studie na lidech), ale pouze před studie, které jsou prováděny na zvířatech. Teprve poté se přechází na klinické studie, které mají 4 fáze, takže to ještě pár let potrvá, než budeme moci s jistotou říci, zda CBD opravdu funguje.

Pojem SILNĚ PODPORUJÍ není totéž jako potvrdili. To znamená, že výsledek nebyl u všech subjektů, a nebo nebyl tak veliký, aby mohl být potvrzen.

CHRONICKÉ DÁVKOVÁNÍ, všechny studie jsou dělány pouze s akutním dávkováním (krátkodobé), chronické (dlouhodobé) nebylo testováno, takže nikdo zatím netuší, co s vámi může udělat dlouhodobé užívání CBD.

Po rozebrání souhrnu studie vidíme, že na první pohled se může jevit souhrn jako dostatečná informace pro okamžité užívání CBD, ale když se podíváme pozorně, tak už to tak dobře nezní, že?


CBD ve sportu

Street workout je sportovní odvětví, který nabývá velice rychle na popularitě. Díky této popularizaci se stal regulérním sportem, a proto se na něj vztahují podmínky jako na jakýkoliv jiný profesionální sport. Světové mistrovství, ale už i MČR, je kontrolováno Světovou antidopingovou agenturou (WADA) a přítomní sportovci mohou ****být zkontrolováni na přítomnost zakázaných látek.

U nás má tuto problematiku na starost Antidopingový výbor ČR.

Ten na svých stránkách uvádí: (8)

,,Všechny přírodní a syntetické kanabinoidy jsou zakázané, včetně jakýchkoliv preparátů z konopí nebo syntetických kanabinoidů. Přírodní A9-tetrahydrokanabinol (THC) a syntetický THC (např. dronabinol) jsou zakázány. Všechny syntetické kanabinoidy, které napodobují účinky THC, jsou zakázány."

,,Kanabidiol (CBD) není zakázán. Nicméně sportovci by si měli uvědomit, že některé produkty CBD extrahované z rostlin konopí mohou také obsahovat THCVýsledkem může být pozitivní test na zakázaný kanabinoid."

Každý sportovec si musí důkladně rozmyslet jaký doplněk stravy bude užívat a jaké riziko z toho může vyplývat.

CBD jako doplněk stravy

CBD je evidován jako doplněk stravy, a to je podle mě největší problém. Doplňky stravy mají ze zákona povinnost doložit nezávadnost produktu, tzn. že nesmí poškozovat zdraví. Jenže nemusí doložit účinnost a čistotu produktu, pokud už nejsou přítomny nějaké další certifikáty čistoty, které pro CBD zatím nejsou.

Při koupi CBD olejů můžete dohledat množství CBD oleje v procentech, kde se výrobci předhání v tom, který má nejkoncentrovanější produkt. Dále můžete zjistit kvalitu produktu, která je prokázána externí laboratoří. Toto je fajn, ale slouží to pouze k potvrzení množství účinné látky, NE k přítomnosti dalších kontaminantů. Poslední údaj je bezpečná úroveň THC, a tady by měli profesionální sportovci zbystřit. Evropská unie stanovila maximální limit pro obsah THC v doplňcích stravy 0,2 %. Světová antidopingová agentura má však pro množství THC nulovou toleranci. I minimální množství THC, tak může znamenat vyhození sportovce ze soutěže, popřípadě stopku na určité období.

Stojí to za to riziko?

Závěr

CBD je látka s velkým potenciálem, ALE je zapotřebí dalšího výzkumu. Aktuální informace jsou často zkreslené, nadhodnocené anebo převzaté ze studií prováděných na hlodavcích. CBD má potencionální využití při epilepsii, chronických bolestech nebo zlepšení krátkodobé pracovní paměti. Všechny tyto ,,problémy" lze však řešit mnohem efektivněji jinými nefarmakologickými metodami, proto nevidím jediný důvod k užívání CBD, PROZATÍM. Počítat musíte také s možnými vedlejšími účinky, které se mohou objevit.

Pokud se pro CBD oleje rozhodnete poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte nějakou pravidelnou medikaci, protože může reagovat s některými typy léčiv.

Trpíte-li nízkým tlakem není pro vás tento produkt vhodný.

Kupujte pouze ověřené a kvalitní produkty, které mohou doložit výsledky testů čistoty, aby nebyly přítomny žádné kontaminanty.

Profesionální sportovci by měli užívání CBD oleje zvážit dvojnásob, protože může přinést více škod než užitku.