Nootropic stack je označení pro kombinaci dvou a více nootropik, které v mozku vytvářejí synergický efekt a dosahují lepšího výsledku, než kdyby byly užívány samostatně. Pokud s nootropiky teprve začínáte, máte dvě možnosti. Můžete vyzkoušet již předem sestavený nootropic stack od výrobce doplňků anebo začít testovat každé nootropikum samostatně a postupně je skládat dohromady pro maximalizaci účinku. Osobně vám doporučuji druhou možnost, je to delší ale zábavnější cesta. Každý má své cíle a potřeby a ty nemůže trefit žádný hotový mix, proto začněte experimentovat a vytvořte si svoje vlastní produkty. Můžete mít více stacků, které budete užívat vždy podle aktuální potřeby.

Ať už je vaším cílem studium, dlouhodobé zlepšení paměti anebo lepší zdraví mozku, ta správná kombinace vám může pomoci. Synergické účinky nootropik jsou dobře známé a uživatelé neustále zkouší nové kombinace, takže nemusíte začínat úplně od nuly.

Hotové produkty

Již hotové kombinace od výrobců doplňků stravy mají své výhody, ale i nevýhody. Když si koupíte hotový produkt, máte alespoň nějakou jistotu, že bude fungovat, jinak by se neprodával. Nikdo vám ale nezaručí, že bude fungovat právě na vás. Složení musí mít aspoň trochu smysl, i když občas vidíte i takové mixy, které se snaží mít největší počet ingrediencí a dávají přednost kvantitě před kvalitou. Koupením hotového produktu se navíc připravujete o možnost experimentovat s množstvím a dávkováním jednotlivých ingrediencí. Některé hotové produkty se však dají použít jako základ pro váš vlastní stack a můžete k nim přidávat další nootropika podle potřeby. Pokud volíte hotové produkty, čtěte pozorně složení a formu jednotlivých ingrediencí. Do mixů se ne vždy dávají ty nejčistší ingredience, aby se udržela příznivá cena. Důležité je také z čeho se skládá samotná kapsle, viz článek. Až získáte základní znalosti z oblasti nootropik budete schopni podle složení určit, zda je pro vás produkt vhodný, jaký bude mít přibližně účinek, popřípadě jaké nootropikum přidat pro lepší výsledky. Nevýhodou již hotových produktů jsou možné nežádoucí účinky, které bývají spojené se špatným množstvím látek nebo jejich kombinací. Např. pokud jste citliví na kofein a výrobce se rozhodne použít 300mg kofeinu a vy víte, že toto množství u vás způsobuje nežádoucí účinky, tak je celý produkt nepoužitelný. To samé, pokud je přítomna jedna nebo více konkrétních látek, které špatně snášíte, ale zbytek produktu je v pořádku a chtěli byste tuto kombinaci vyzkoušet. V poslední řadě je to cena, kdy hotový produkt značně převyšuje cenu jednotlivých ingrediencí, kdyby se koupily samostatně. Proto se nebojte experimentovat a začněte testovat jednotlivé látky samostatně, ať se s nimi pořádně seznámíte a otestujete jaké množství je pro vás to pravé.


Vlastní nootropic stack

Buďte svými pány a rozhodujte o tom co bude ve vašem stacku. Flexibilita, kreativita a plná kontrola nad jednotlivými složkami. Vytvoření vlastního stacku je mnohem ekonomičtější, ale časově náročnější. Vynaložený čas se vám ale tisíckrát vrátí ve zkušenostech a získaných znalostech. Naštěstí v době internetu nemusíte zkoušet každou možnou kombinaci sami a čekat až narazíte na tu, která vám funguje. Než začnete tvořit vlastní stack, musíte si odpovědět na několik otázek:

·      Jaký je cíl tohoto stacku?

·      Kolik peněz jsem ochoten utratit?

·      Jak často a v jaké formě chci tento stack užívat?

·      Je zapotřebí ho užívat delší dobu nebo působí okamžitě?

·      Je bezpečný?

·      Jaké má vedlejší účinky a jsem ochoten je akceptovat?

Až si odpovíte na všechny otázky můžete pokračovat. Najděte si na internetu kombinaci, která vyhovuje vašemu cíli. Poté nastudujte jednotlivé látky a začněte s jejich testováním samostatně, ať víte, jak na vás působí. Co by vás mělo zajímat u každé látky?

·      Jaký má mít účinek?

·      Mechanismus působení.

·      Dávkování? Minimální množství, maximální dávka bez vedlejších účinků, maximální dávka za jeden den.

·      Poločas rozpadu.

·      Interakce s léky a jinými nootropiky.

·      Nežádoucí vedlejší účinky.

·      Je potřeba cyklovat užívání, aby nedošlo ke vzniku tolerance nebo závislosti?

·      Užívá se s jídlem nebo na lačno?

·      Je tato látka na seznamu zakázaných látek WADA? (jen pro profesionální sportovce)


Výzkum

Nootropika užívá stále více lidí, ale pořád se jedná o poměrně mladé látky, které potřebují více studií a delší časové období, abychom mohli s jistotou říci, zda opravdu fungují a s jakými vedlejšími účinky. Osobní výzkum tedy musí být nezbytnou součástí při vytváření vlastního stacku. Čtěte odborné weby, zajímejte se o tuto problematiku. Vždy si zjistěte, jak dané nootropikum funguje, abyste zbytečně nekombinovali dvě nootropika, která mají stejný mechanismus působení atd. Čím více času výzkumu věnujete, tím lepší budete mít výsledky a ušetříte i peníze. Sledujte také nejnovější studie, které vycházejí, protože co platilo včera, dnes už nemusí. Výzkum jde stále kupředu a je dobré být u toho.

Pro svůj vlastní výzkum nejvíce užívám pubmed, kde najdete všechny formální studie. Pro neformální informace a osobní zkušenosti uživatelů používám reddit.com.

Dávkování a bezpečnost

Již jsme si řekli, že než začnete cokoliv užívat, musíte znát základní hodnoty dávkování, minimální a maximální dávku, popřípadě toxickou dávku atd. Více neznamená lépe, to je dobré mít na paměti. Vždy začínáte nejmenší možnou dávkou, postupně navyšujete a hledáte optimální množství, které má požadovaný účinek. Doporučuji najít i maximální dávku, která má účinek, ale ještě se neprojevily vedlejší nežádoucí účinky. To může být někdy komplikované a zdlouhavé, ale práci vám mohou usnadnit recenze jiných uživatelů. Při zakládání vlastního stacku musíte mít tato pravidla na paměti a řídit se jimi. Každé nootropikum vyzkoušejte samostatně. Pak začínáte s jednoduchými kombinacemi a pozorujete účinky, protože některá nootropika mají synergický efekt a už není potřeba takové množství. Takto přidáváte další a další nootropikum, až se dostanete na váš cílový stack. Zdlouhavý proces, ale nezbytný pro absolutní kontrolu účinků a eliminaci nežádoucího efektu. S každým dalším novým stackem však vaše zkušenosti narůstají a už nezačínáte od nuly.

Stack kofein a L-theanin

Vezmeme si jako příklad kofein. Stanovte si cíl proč chcete kofein užívat a pak si vyberete pro vás nejlepší formu doplňku, prášek, tableta, kapsle atd. Volte takový, kde si můžete pohrát s množstvím, tzn. že menší gramáž u tablety je pro začátek lepší volbou. Po prozkoumání studií se rozhodnete začít s množstvím 50mg. Nedostaví se žádný efekt, tak navýšíte na 100mg. Pocítíte mírný stimulující účinek a tuto hodnotu si zaznamenáte. Testování ovšem pokračuje. Při dávce 100mg jste zaznamenali mírné zlepšení bdělosti a schopnosti se koncentrovat, po fyzické stránce odeznění únavy, vedlejší účinky žádné, kromě zvýšeného nucení na močení. Z výzkumu jste zjistili, kdy je optimální užití a to dodržujete. V tomto stádiu testování můžete vyzkoušet vaši individuální dobu posledního užití během dne, která ještě nenaruší váš spánek. Data získáte z přístroje na měření vašeho spánku, který všichni zajisté používáte :-D, to zabere pár dní. Přidáváte postupně další množství a testujete účinky. Při množství 200mg jste zjistili významný nárust fyzické síly a vytrvalosti, bdělost a schopnost koncentrace je také významně posilněna. Nucení na močení je častější. Zatím jste si odnesli, že na lehké posilnění kognitivních schopností stačí množství 100mg, pro posílení fyzické stránky je lepší množství 200mg. Postupujete dále až na množství 300mg. Při této dávce již nepociťujete lepší účinek, ale naopak se objevil vedlejší nežádoucí efekt, bolest hlavy, třes rukou a roztěkanost, která ovlivňuje jemnou motoriku a schopnost koncentrace. Vrátíte se tedy na množství 250mg a máte svoji maximální dávku. V tomto bodě vaše testování čistého kofeinu končí. Po zvážení všech pro a proti se rozhodnete, zda kofein zařadíte do svého stacku či nikoliv. Pokud ano, tak pokračujete v testování kombinací.

           V osobním výzkumu jste zjistili, že se kofein nejčastěji kombinuje s L-theaninem, který dokáže eliminovat jeho nežádoucí vedlejší účinky. Poměr užívání je 1:2 kofein: L-theanin. Začnete testovat samotný L-theanin stejným způsobem jako kofein. Po zjištění základních dávek přecházíte na kombinaci. Jelikož je kofein stimulant a má vedlejší účinky při nižším množství než samotný L-theanin, tak se bude tato kombinace řídit podle něj. Testováním zjistíte, že dávka 100mg kofein: 200mg L-theanin je dobrá pro lehkou stimulaci kognitivních funkcí a cítíte se na ní lépe než na samotném kofeinu, protože nucení na močení je pryč. Dávka 200mg kofeinu: 400mg L-theaninu má stejný efekt jako samotný kofein, ale jste schopni se ještě lépe koncentrovat. Pokračujete dále. Z výzkumu víte, že L-theanin zmírňuje nežádoucí efekty kofeinu a rozhodnete se tedy opět zkusit 300mg kofeinu: 600mg L-theaninu. A ono to funguje. Vedlejší účinky jsou pryč a pociťujete extrémní příval fyzické i duševní energie. Zjistíte ale, že kofein má dojezd, který se po pár hodinách dostaví, a to může být nepříjemné. Po požití takovéto kombinace je zapotřebí náležitá regenerace a není vhodné ji užívat pravidelně. Tato zkušenost je ovšem velice důležitá.

Osobním výzkumem a testováním jste otestovali dvě nootropika a jste schopni je podle potřeby použít v kombinaci. Množství 100mg kofeinu a 200mg L-theaninu použijete, když chcete lehkou stimulaci třeba na práci na počítači. Množství 200mg kofeinu a 400mg kofeinu můžete použít pro fyzický výkon. Víte, že pořád máte v záloze kombinaci 300mg kofeinu a 600mg L-theaninu, kterou můžete výjimečně použít, když bude třeba, ale musíte počítat s jejími následky.

           Celkem dvě nootropika, cca 2 týdny výzkumu a máte nejjednodušší stack, který můžete kdykoliv použít v případě potřeby.

Závěrem

           Pokud s nootropiky začínáte buďte trpěliví a věnujte čas vlastnímu výzkumu. Předem hotové směsi mohou fungovat, ale jste odkázáni na kombinace od výrobce a těžko ji budete v případě potřeby měnit. Čas věnovaný tvorbě vlastního stacku se vám vrátí a bude mít daleko větší účinky, které můžete v případě potřeby upravovat podle svého. Při tvorbě stacku se řiďte zdravým rozumem a základními principy pro testování nootropik. Nespěchejte, lepší je věnovat více času výzkumu, než pocítit nežádoucí vedlejší účinky. Vždy zvažte pro a proti každého nootropika, speciálně u nových látek, které nemají velké studie.