Lion´s mane mushroom, také nazývaný Hericium, je starodávná houba, která se využívá v tradiční medicíně již po staletí. Jedná se o vyzkoušený neuroprotektant, který zlepšuje celkovou funkčnost mozku, bojuje proti úzkosti a depresi a studie ukazují, že podporuje i neurogenezi (tvorba nových neuronů).

Lion´s mane je jedním z nejoblíbenějších přírodních nootropik, a to pro svoje široké pole působení. Již po staletí se využívá jako tonikum a k léčení celé řady onemocnění. Můžeme se setkat s mnoha názvy: Lion´s mane mushroom, Hericium Erinaceus, Yamabushitake nebo také Satyrův vous. Starověcí lékaři rozpoznali jeho účinek na mozkovou činnost, a proto byl předepisován u onemocněních, které bychom dnes nazvali neurodegenerativní onemocnění.

Studie zjistily, že Lion´s mane podporuje neurogenezi. Zvyšuje produkci nervového růstového faktoru (NGF), který má v mozku na starost neurony, které ovlivňují naši pozornost, učení, paměť a další kognitivní funkce. [1]

Další studie naznačují, že by mohl Lion´s mane být také silným neuroprotektantem, který by mohl pomoci i při jiných onemocněních, např. poškození jater, obezitě nebo dokonce některé druhy rakoviny. [2][3][4]


Účinky

Neurogeneze a neuroprotekce

Jedním z nejzajímavějších účinků je zvyšování hladiny nervového růstového faktoru (NGF). NGF je specifický typ proteinu, který hraje zásadní roli v plasticitě mozku. Jeho vysoké hladiny jsou spojeny s lepší pamětí, učením, celkovým zdravým mozku a odolností před negativními vlivy. NGF nejenom chrání stávající neurony, ale také napomáhá při regeneraci a obnově nervových spojeních narušených věkem, úrazem a nemocí. [5]

Lion´s mane je také silným neuroprotektantem. Jedna japonská studie testovala tento účinek na myších. Myši byli krmeny stravou obsahující Lion´s mane, ale také peptid, který způsobuje poruchy učení a paměti. Lion´s mane úspěšně blokoval účinky peptidu a nedošlo k žádnému poškození mozku, ani ke zhoršení učení nebo paměti. Výsledek je připisován zvýšené hladině NGF. [6]

Další studie prokázaly, že má také protizánětlivé a antioxidační účinky. [7]


Lepší paměť a učení

Zatím není mnoho studií, které by zkoumali tento účinek. Ale i z toho málo co máme k dispozici je patrné, že Lion´s mane má pozitivní vliv na naši paměť a učení. Studie prováděné na myších, zjistily, že po užívání Lion´s mane mají výrazně lepší prostorové, vizuální i paměťové schopnosti. Studie z roku 2009 prováděna na lidech, kdy testovaní užívali 3 g extraktu denně po dobu 16 týdnů, potvrdila významné zlepšení kognitivních funkcí. Nutné ovšem zmínit, že po vysazení došlo opět k jejich snížení. [8]


Snížení úzkosti a deprese

Lion´s mane má pozitivní účinky při snižování úzkosti a deprese. Japonská studie z roku 2010, která zahrnovala 30 žen, zkoumala jeho účinky na tuto problematiku. Účastníci byli rozděleni na dvě skupiny, jedna dostávala placebo a druhá Lion´s mane. Skupina užívající Lion´s mane měla prokazatelně lepší spánek, a méně příznaků úzkosti a deprese než skupina užívající placebo. Tyto účinky jsou připisovány protizánětlivému účinku. [9]


Další účinky

V tradiční medicíně se využívá pro celou řadu onemocnění. Houby mají obecně celou řadu účinných látek, a proto mají široké spektrum účinků. Lion´s mane se využívá při léčbě žaludečních onemocnění. Studie potvrdili jeho gastroprotektivní účinky. [10] Zajímavým účinkem je zlepšení lipidového metabolismu. Díky tomu snižuje schopnost absorbovat lipidy a snižuje dopady způsobené stravou s vysokým obsahem tuků. To se může využít pro léčbu obezity. [11]

Lion´s mane také brání agregaci krevních destiček, která je spojena se vznikem trombů. Z tohoto důvodu by se však jedinci užívající léky na ředění krve měli mít na pozoru a zkonzultovat užívání se svým praktickým lékařem. [12]


Jak funguje?

Lion´s mane působí jinak než ostatní nootropika. Většina nootropik ovlivňuje hladiny neurotransmitérů, ale Lion´s mane zvyšuje hladinu NGF. Hlavní látky, které mají tento účinek jsou erinaciny a hericenony. Jedná se o malé molekuly, které snadno prochází hematoencefalickou bariérou. NGF je neurotrophin, malý protein, který je nezbytný pro růst a obnovu neuronů. Je jedním z hlavních faktorů pro zdraví mozku a neuroplasticitu. Bylo prokázáno, že zvýšené hladiny NGF zlepšují mozkové funkce, tím, že zajišťují růst a větvení axonů (prodloužení nervových buněk). Čím více axonů a čím více je lepší jejich zdraví, tím lépe a rychleji dochází k přenosu impulzů a tím je lepší celková funkce mozku. Nízké hladiny NGF jsou spojovány se vznikem neurodegenerativních onemocnění. NGF také podporuje myelinizaci. Myelin je obal, který chrání axony. Myelin je složen z lipidů a proteinů, působí jako elektrický izolátor, který zvyšuje rychlost přenosu vzruchů.


Dávkování

Přesné dávkování je těžké určit, protože neexistuje žádné přesné množství, které by bylo doporučeno pro lidi. Na trhu je celá řada doplňků a každý obsahuje jiné množství houby či extraktu. V Japonské studii bylo užíváno 3 g denně 96 % čistého extraktu. Dávka byla rozdělena a užívána 3x během dne. Tato dávka byla vyhodnocena jako účinná a neměla žádné vedlejší účinky. Typická doporučení od uživatelů jsou 500-3000 mg denně. Pro zajištění optimálních účinků se řiďte doporučeními uvedených na obalech produktů, začněte na minimálním množství a v případě potřeby navyšujte. Lion´s mane nepůsobí okamžitě, ale jeho účinky rozpoznáte až po týdnech užívání.


Stacking

Lion´s mane je výborná sama o sobě a je vhodná pro dlouhodobé užívání, ale můžete ji samozřejmě nakombinovat i s ostatními nootropiky.


Okamžitý kognitivní boost

Pro okamžitý efekt můžete nakombinovat Lion´s mane s nootropiky racetamové třídy, např. aniracetam nebo piracetam. S racetami je vhodné přidat i zdroj cholinu, např. CDP choline, Alpha GPC nebo centrofenoxin.

Užívejte 2x denně:

 • 500 mg Lion´s mane mushroom
 • 750 mg Aniracetam
 • 300 mg Alpha GPC
 • 1 g rybí olej

Dlouhodobá podpora mozku

Nejlepší účinky má Lion´s mane při dlouhodobém užívání, v řádech měsíců až let. Vhodná kombinace je pak s dalšími nootropiky, které podporují zdraví mozku. Uridin a rybí olej chrání buněčné membrány. Zinek reguluje funkčnost synaptických spojení. ALCAR snižuje smrt mozkových buněk. Dále by se mohl přidat např. Pregnenolone nebo P5, který podporuje produkci nových neuronů a melatoninu (snižuje neuronální smrt).

Užívejte 1x denně:

 • 1500 mg Lion´s mane mushroom
 • 250 mg Uridin
 • 2 g rybí olej
 • 15 mg zinek
 • 300 mg Alpha GPC
 • 10 ml Ashitaba
 • 5 mg Pregnenolon
 • 500 mg ALCAR
 • 500 mg L-tyrosin

Závěrem

Lion´s mane je přírodní nootropikum, které má prokázané pozitivní účinky na činnost a zdraví mozku. Chrání mozek proti stárnutí i neurodegenerativním onemocněním. Nemá okamžitý účinek jako jiné nootropika, ale při dlouhodobém užívání má hodně co nabídnout.

[1] Mori K, Obara Y, Hirota M, Azumi Y, Kinugasa S, Inatomi S, Nakahata N. Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells. Biol Pharm Bull. 2008

[2] Choi WS, Kim CJ, Park BS, Lee SE, Takeoka GR, Kim DG, Lanpiao X, Kim JH. Inhibitory effect on proliferation of vascular smooth muscle cells and protective effect on CCl(4)-induced hepatic damage of HEAI extract. J Ethnopharmacol. 2005

[3] Hiraki E, Furuta S, Kuwahara R, Takemoto N, Nagata T, Akasaka T, Shirouchi B, Sato M, Ohnuki K, Shimizu K. Anti-obesity activity of Yamabushitake (Hericium erinaceus) powder in ovariectomized mice, and its potentially active compounds. J Nat Med. 2017

[4] Li G, Yu K, Li F, Xu K, Li J, He S, Cao S, Tan G Anticancer potential of Hericium erinaceus extracts against human gastrointestinal cancers. J Ethnopharmacol. 2014

[5] Mori K, et al. Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells. (2008)

[6] Mori K1, Obara Y, Moriya T, Inatomi S, Nakahata N. Effects of Hericium erinaceus on amyloid β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomed Res. 2011

[7] Mori K, Ouchi K, Hirasawa N. The Anti-Inflammatory Effects of Lion’s Mane Culinary-Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) in a Coculture System of 3T3-L1 Adipocytes and RAW264 Macrophages.Int J Med Mushrooms. 2015

[8] Mory K, et al. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. (2009)

[9] Nagano M et al. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res 2010

[10] Wong JY, et al. Gastroprotective Effects of Lion’s Mane Mushroom Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Extract against EthanolInduced Ulcer in Rats. (2013)

[11] Hiwatashi K, Kosaka Y, Suzuki N, Hata K, Mukaiyama T, Sakamoto K, et al. Yamabushitake mushroom (Hericium erinaceus) improved lipid metabolism in mice fed a high-fat diet. Biosci Biotechnol Biochem 2010

[12] Mori K, Kikuchi H, Obara Y, Iwashita M, Azumi Y, Kinugasa S Inhibitory effect of hericenone B from Hericium erinaceus on collagen-induced platelet aggregation. Phytomedicine 2010