O multivitaminových doplňcích stravy kolují různé názory, někdo je užívá a nedá na ně dopustit, někdo zase upřednostňuje konkrétní výběr vitamínů a minerálů a užívá je samostatně. Nootropic stack často obsahuje nějaký ten multivitamin a to z dobrého důvodu. Ať už si hlídáte stravu sebelépe, vždy mohou nastat situace, kdy váš příjem vitamínů a minerálů nemusí být dostatečný a multivitamin vám může pomoci.

Když se podíváme na některé studie, můžeme vidět, že užívání multivitaminu může mít své opodstatnění.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie z roku 2023 zkoumala celkem 573 účastníků. Účastníkům studie byl náhodně přidělen denní doplněk kakaového flavanolu, multivitaminu nebo placeba, které užívali každý den po dobu 2 let. Studie nezaznamenala žádný kognitivní přínos z používání kakaového doplňku nebo placeba, ale multivitaminová skupina prokázala významné zlepšení kognice a paměti. [1] Důležité zmínit, že se studie zúčastnily pouze osoby starší 60 let. Mělo by užívání multivitaminu stejný účinek i u mladších lidí?

Vědci z Northumbrijské univerzity se to pokusili zjistit v další studii, která byla také randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná. Studie zkoumala účinek multivitaminu na duševní výkonnost, náladu a únavu. Celkem 215 zdravých mužům ve věku 30-55 let užívalo multivitamin nebo placebo po dobu 33 dnů. Muži byli testováni na začátku studie a pak znovu na konci. Testovala se nálada, stres, paměť a celkové zdraví. Po 33 dnech denního užívání multivitaminu vědci zaznamenali výrazné zlepšení celkového duševního zdraví, snížení stresu, zvýšení elánu a celkové zlepšení nálady. Muži ale také vykazovali zlepšenou paměť. Skupina s placebem nezaznamenala žádné významné změny. [2]

Vyvážená a pestrá strava je nejlepší způsob, jak získat všechny potřebné vitamíny a minerály, které naše tělo potřebuje. Jistě jste už tuto větu někdy slyšeli, ano, zní rozumně a v ideálním světě by tomu tak bylo, ale bohužel další a další studie dokazují, že naše strava je nedostačující. Nedostatek některých vitamínů nebo minerálů nemusí mít významné zdravotní projevy, a proto i napohled „zdraví“ lidé mají často nějaký nedostatek. I ten sebelepší biohacker s dokonalou dietou může mít nedostatek některého vitamínu nebo minerálu. [3] Jde o to, že potřeby našeho těla se každý den mění, podle toho, jakým podmínkám je vystaveno a nikdy nemůžete myslet na všechno.


Je to opravdu tak důležité?

Říkáte si, proč bych to měl řešit? Přeci lehký nedostatek nějakého vitamínu nebo minerálu nebude mít takový vliv na moje zdraví. Nejenomže to může mít vliv na vaše zdraví, ale také to ovlivňuje účinnost doplňků stravy a nootropik obzvlášť.

Pokud už jste někdy zkusili nějaké nootropikum a nedočkali jste se očekávaného účinku, problém nemusel být ve špatném produktu, ale právě v nedostatku některého vitamínu nebo minerálu. Jednoduchým příkladem mohou být racetami. Koupíte si nejnovější racetam, na který čekáte měsíc, než konečně dorazí i k nám do ČR. Jste už zkušený uživatel, takže daný produkt máte dokonale nastudovaný a užijete spolu s racetamem i nějaký zdroj cholinu, např. CDP cholin nebo Alpha GPC, abyste poskytli racetamu dostatečný přísun acetylcholinu, který potřebuje, aby fungoval. Jenže po pár hodinách od užití se nic neděje a vy začnete obviňovat dodavatele, že vám poslal špatný produkt nebo se smíříte s tím, že bohužel tento typ racetamu na vás nefunguje. Jenže problém může být úplně někde jinde.

Pro syntézu acetylcholinu potřebuje naše tělo vitamín B1 a B5. Vitamín C zase pomáhá uvolňovat acetylcholin ze synaptických váčků na neuronech. Z toho plyne, že vitamín C je nezbytný pro přenos neuronální signalizace. Pokud máte nedostatek některého z těchto tří vitamínů, tak vám žádný racetam nebude fungovat tak dobře jak by měl.

Dalším příkladem může být tryptofan, který lidé užívají pro zvýšení serotoninu. Tryptofan je výborný doplněk, který funguje, ale jeho výhody nepocítíte, pokud máte nedostatek vitamínu B6 (P-5-P). Tento vitamín je kofaktorem a je nezbytný pro syntézu serotoninu.

Já ale konzumuji dostatek ovoce a zeleniny, takže musím mít dostatečný příjem všech základních vitamínů a minerálů. Bohužel ani tato věta už dnes neplatí. Potraviny přicházejí o vitamíny a minerály a jsou na ně stále chudší. Jako příklad si můžeme uvést americkou studii, která zkoumala změny složení u 43 potravin od roku 1950 až do roku 1999. Za tuto dobu došlo k drastickému poklesu vitamínů i minerálů a tento pokles stále trvá, takže dnes budou hodnoty ještě nižší. [4]

Minerály jsou pro naše tělo stejně důležité jako vitamíny, a přesto jich máme také nedostatek. Světová zdravotnická organizace uvedla, že přes 2 miliardy lidí na světe trpí anémií, především z nedostatku železa. [5] To je šílené číslo, když si vezmeme, jak důležitou roli v našem těle železo má. Železo je kromě jiných funkcí také velice důležité pro naši pozornost, která s jeho nízkou hladinou klesá. Americká studie zkoumala po dobu dvaceti týdnů muže ve věku 27-47 let. Z výsledků bylo patrné, že nižší pozornost byla spojena s nižší hladinou železa. [6] Zinek je zase důležitý pro naši paměť a schopnost si vybavovat. Bor zase ovlivňuje krátkodobou i dlouhodobou paměť.

Závěrem

Zařazení multivitaminu do každodenní suplementace může dávat smysl, protože funkce našeho mozku, ale i účinek některých nootropik jsou přímo závislé na správné hladině vitamínů a minerálu v našem těle. Samozřejmě je velice důležité, jaký doplněk zvolíte, protože vitamíny i minerály musejí být v určitých formách, aby je naše tělo dokázalo vstřebat a plně využít. O tom, jak vybrat vhodný multivitamin si povíme zase jindy.


[1] Baker, L. D., Manson, J. E., Rapp, S. R., Sesso, H. D., Gaussoin, S. A., Shumaker, S. A., & Espeland, M. A. (2023). Effects of cocoa extract and a multivitamin on cognitive function: A randomized clinical trial. Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association19(4), 1308–1319.

[2] Northumbria University "Multivitamins can add sparkle for healthy young people." ScienceDaily. 20 May 2010.

[3] Calton J.B. "Prevalence of micronutrient deficiency in popular diet plans" Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2010; 7: 24.

[4] Davis DR, Epp MD, Riordan HD "Změny v datech složení potravin USDA pro 43 zahradních plodin, 1950 až 1999." Journal of the American College of Nutrition . Prosinec 2004;23(6):669-82.

[5] „Micronutrient Deficiencies“ Světová zdravotnická organizace who.int 

[6] Kresch M.J. “Studies Probe Role of Minerals in Brain Function” European Journal of Clinical Nutrition October 2001