Oxiracetam je oblíbené nootropikum, protože má silné a prokázané účinky. Zvyšuje celou řadu kognitivních schopností např. paměť, koncentraci, schopnost učení, ale i plynulost slovního projevu a další. Působí jako mírný stimulant, který zvyšuje bdělost, duševní energii a motivaci. Oxiracetam byl vyvinut v 70. letech a jedná se o syntetický derivát piracetamu. Má ale mnohem silnější účinky. Má podobné stimulační účinky jako fenylpiracetam, ale nijak významně nenarušuje spánkové cykly. Oxiracetam byl původně vyvinut pro léčbu demence a Alzheimerovi choroby. Klinické studie ukazují, že může být velice prospěšný u léčby demence, kde v některých případech dokonce došlo k částečnému obnovení paměti. [1] Oxiracetam nemá žádné vedlejší účinky a je bezpečný a účinný i při dlouhodobém užívání. [2] Je důležité zmínit, že zatím nebyla provedena žádná větší klinická studie zkoumající účinnost oxiracetamu u mladých jedinců, ale recenze uživatelů jsou kladné a jedná se o velmi oblíbené nootropikum. Úřad USFDA oxiracetam zatím neschválil pro žádný konkrétní účel, a proto je jeho prodej neregulován. V současné době je neregulován v USA, Kanadě, Austrálii a Velké Británii.


Účinky

Zlepšení paměti a učení

Oxiracetam je nejznámější právě pro tuto schopnost a máme na ní také nejvíce studií. Studie byli prováděné jak na zvířatech, tak i na dospělých lidech, kteří měli věkem narušené kognitivní funkce. [3] [4] Můžeme obecně říci, že zlepšuje paměť, proces vytváření paměti a znovu si vybavování informací. Bohužel neexistují žádné klinické studie na mladých jedincích, ale zejména studenti užívají oxiracetam během zkouškového období a popisují znatelně lepší paměť a schopnost si zapamatovávat. Nejvíce pozitivních recenzí je od studentů, kteří mají předměty zaměřené na logiku, zejména matematika a další. Zlepšení učení je těžko měřitelné, ale tyto účinky jsou často spojeny právě s lepší tvorbou paměti a vybavování si vzpomínek.


Koncentrace

Uživatelé oxiracetamu popisují jeho účinky pro dlouhodobou koncentraci. Oxiracetam působí v řádech hodin, a proto je vhodný pro celodenní učení. Budete schopni se plně koncentrovat a budete mít dostatek energie.


Plynulost slovního projevu

Studie starších subjektů s primární a multi-infarktní demencí prokázaly, že suplementace oxiracetamu potlačuje příznaky kognitivního poklesu se zvláště významným účinkem na verbální plynulost. [5]


Neuroprotektant

Ve studiích byli zjištěny silné neuroprotektivní schopnosti oxiracetamu. Studie na potkanech, u kterých byla vytvořena modelová situace traumatu mozku (za použití neurotoxinů), podobnému tomu, které vzniká při neurologických poruchách, zjistila, že skupina potkanů, které byl předem podáván oxiracetam, byla vůči neurotoxicitě odolná. [6] Další studie zjistila, že oxiracetam zmírňuje dysfunkci hematoencefalické bariéry a chrání potkany před ischemickou mozkovou příhodou. [7]


Lehký stimulant

Oxiracetam je cholinergikum a jako takové reaguje na neurotransmitér acetylcholin. Díky tomu podporuje bdělost a působí jako lehký stimulant.


Jak funguje?

Přesné mechanismy nejsou zcela objasněny, ale oxiracetam působí podobně jako jiné racetami. Stimuluje specifické neutrotransmitérové receptory a tím ovlivňuje produkci určitých neurotransmitérů. Oxiracetam moduluje cholinergní a glutamatergické systémy a tím dokáže ovlivnit produkci acetylcholinu a glutamátu. Oba neurotransmitery jsou zásadní pro paměť a učení. Tento účinek má také piracetam, ale účinek oxiracetamu je silnější a dlouhodobější. Bylo také prokázáno, že oxiracetam zvyšuje neuronální komunikaci v hipokampu, části mozku, která reguluje emoce, paměť a autonomní nervový systém, a to tím, že ovlivňuje metabolismus lipidů a stimuluje uvolňování kyseliny D-asparagové. [8] [9] Obě tyto akce mají účinek na zlepšení nervové signalizace, která úzce souvisí se zvýšenou pamětí, poznáváním a motivací.

O oxiracetamu je známo, že působí jako mírný stimulant centrálního nervového systému. Tento účinek lze částečně přičíst skutečnosti, že se jedná o ampakin. Ampakiny jsou sloučeniny, které interagují s glutamatergními receptory AMPA. Ampakiny jsou klasifikovány jako stimulanty, ale zdá se, že postrádají mnoho klasických nežádoucích vedlejších účinků, jako je nespavost a pocity nervozity, které jsou spojeny s jinými stimulanty, jako je amfetamin, kofein a methylfenidát (Ritalin).[10]


Dávkování

Jako u každého jiného nootropika je důležité začít na nejnižší možné dávce a postupně zvyšovat množství. Studie na lidech užívali množství 1200-2400 mg denně, rozdělených do dvou nebo tří dávek. Užití většího množství nezpůsobilo žádné vážné vedlejší účinky, ale ani to nevedlo k lepšímu účinku, takže toto množství je dostačující. Oxiracetam je rozpustný ve vodě a snadno se požívá, takže není problém ho užívat ve formě tobolek či prášku, s jídlem i bez jídla. Po požití trvá 1-3 hodiny, než dosáhne maximální hladiny. Prochází hematoencefalickou bariérou a poločas rozpadu je 8-10 hodin. Ideální je si ho vzít hodinu před učením. Některé výzkumy naznačují, že může být účinnější užívat oxiracetam nejméně 5 dní před dosažením nejlepšího účinku. [11]


Stacking

Oxiracetam funguje výjimečně dobře jako kognitivní enhancer a mírný stimulant centrálního nervového systému, a to jak samostatně, tak v kombinaci s jinými doplňky. Je důležité si uvědomit, že když se racetamy skládají, jejich jednotlivé efekty se mohou zvětšit.


Oxiracetam a cholin

Kombinace racetamů a cholinu je základní variantou, protože při užívání racetamů je důležité mít dostatek cholinu, abychom předcházeli nepříjemným bolestem hlavy a jiným vedlejším účinkům.

Užívejte 1-2x denně:

  • 750 mg Oxiracetam
  • 300 mg Alpha GPC

Oxiracetam a jiné racetamy

Nootropika racetamové třídy je samozřejmě možné kombinovat mezi sebou a získat tak silnější účinek. Častou kombinací je Oxiracetam a Pramiracetam, přičemž tato kombinace zlepšuje pocit bdělosti a duševní energie. Užívá se 1-2x denně 750 mg Oxiracetam a 300 mg Pramiracetam. Další možností je kombinace Oxiracetamu a Aniracetamu. Tato kombinace mimo jiného zlepšuje náladu, snižuje úzkost a vytváří celkový pocit pohody. Užívá se 1-2x denně 750 mg Oxiracetamu a 750 mg Aniracetamu.


Vedlejší účinky

Oxiracetam je obecně dobře snášen a nejsou zaznamenány žádné vážné vedlejší účinky. Stejně jako u ostatních racetamů se mohou objevit bolesti hlavy, pokud máte málo cholinu nebo jste užili příliš vysokou dávku. Proto je vhodné přidat k jeho užívání i nějaký zdroj cholinu. Oxiracetam má mírné stimulující účinky, a proto by mohl teoreticky narušit spánkové cykly, z tohoto důvodu není vhodné užívat ho v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách.


Závěrem

Oxiracetam je silné syntetické nootropikum, které má prokázané účinky celou řadou studií. Studie prokázaly pozitivní vliv oxiracetamu na zlepšení paměti, učení, ochranu mozku, plynulost slovního projevu a také zvyšuje bdělost. Užívá se již desítky let a je velice populární mezi studenty, protože nemá žádné vážné vedlejší účinky, je dobře snášen a dobře se kombinuje s ostatními nootropiky. Pokud hledáte bezpečné a silné nootropikum, můžete zkusit právě oxiracetam.


[1] Villardita C, et al. Clinical studies with oxiracetam in patients with dementia of Alzheimer type and multi-infarct dementia of mild to moderate degree. (1992)

[2] Parnetti L, et al. Neuropsychological results of long-term therapy with oxiracetam in patients with dementia of Alzheimer type and multi-infarct dementia in comparison with a control group. (1989)

[3] Dysken MW, Katz R, Stallone F, Kuskowski M. Oxiracetam in the treatment of multi-infarct dementia and primary degenerative dementia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1989

[4] Rozzini R, Zanetti O, Bianchetti A. Effectiveness of oxiracetam therapy in the treatment of cognitive deficiencies secondary to primary degenerative dementia. Acta Neurol (Napoli). 1992

[5] Dysken MW, Katz R, Stallone F, Kuskowski M. Oxiracetam in the treatment of multi-infarct dementia and primary degenerative dementia.J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1989

[6] Hlinák Z, Krejcí I. Oxiracetam pre- but not post-treatment prevented social recognition deficits produced with trimethyltin in rats. Behav Brain Res. 2005

[7] Huang L, Shang E, Fan W, Li X, Li B, He S, Fu Y, Zhang Y, Li Y, Fang W. S-oxiracetam protect against ischemic stroke via alleviating blood brain barrier dysfunction in rats. Eur J Pharm Sci. 2017

[8] Perini S, et al. The effect of oxiracetam treatment on alterations of lipid metabolism in brain areas from spontaneously hypertensive rats. (1989)

[9] Copani A, et al. Nootropic drugs positively modulate alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid-sensitive glutamate receptors in neuronal cultures. J Neurochem. 1992

[10] Arai AC, Kessler M. Pharmacology of ampakine modulators: from AMPA receptors to synapses and behavior. Curr Drug Targets. 2007

[11] Sansone M, et al. Improvement of avoidance acquisition by the nootropic drug oxiracetam in mice. Arch Int Pharmacodyn Ther. 1985