Phenibut je velice zajímavá látka, která byla vyvinuta v 60. letech v Rusku pro léčbu nespavosti a léčby úzkosti, protože tlumí centrální nervový systém. V Rusku, Lotyšku, Kazachstánu a na Ukrajině jej můžete koupit pouze na lékařský předpis, zatímco v Evropě a Severní Americe nebyl schválen pro žádné lékařské účely a řadí se mezi rekreační drogy a nootropika. Názory na nj jsou rozporuplné, někteří si ho nemůžou vynachválit pro jeho schopnost snižovat úzkost a zvyšovat sociální plynulost. Jiní ho nedoporučují pro nedostatek studií prováděných na lidech, celou řadu vedlejších účinků, možnost předávkování nebo možnosti vzniku závislosti a abstinenčními příznaky. Právní status Phenibutu se po celém světě liší, někde ho můžete vlastnit, ale nesmíte prodávat atd.


Účinky

Léčba úzkosti

Phenibut byl původně vyroben pro léčbu úzkosti, proto není překvapením, že nejvíce studií na lidských objektech zkoumá právě tento účinek. V Rusku se hojně využívá při léčbě úzkostí, strachu, astenie, deprese, posttraumatického stresového syndromu, ale i jako předoperační či pooperační léčba. V jedné studijní studii zahrnující 30 dětí ve věku 8 až 16 let bylo prokázáno, že každodenní podávání phenibutu po dobu 2 měsíců snižuje výskyt bolestí hlavy a napětí. [1] Ve studii 62 dospělých pacientů s úzkostně-fobickými poruchami vedla suplementace 1 000 mg phenibutu denně ke zlepšení v 73 % případů. [2] Řada uživatelů zmiňuje účinky jako úlevu od sociální úzkosti, proti koktání nebo zlepšení obsedantně kompulzivní poruchy.


Zlepšení kognitivních funkcí

Tento účinek je předmětem debaty, protože zatímco někteří uživatelé uvádějí že jim phenibut poskytuje čistou hlavu a koncentraci, jiní uživatelé uvádějí, že sedativní účinky jsou natolik silné, že narušují duševní výkonnost. Výzkumy tohoto účinku jsou minimální, proto je zapotřebí více studií pro potvrzení tohoto tvrzení. V jedné z mála studií na člověku souvisejících s kognitivními funkcemi, bylo u skupiny 50 dospívajících s ADHD, kterým bylo podáváno 500–700 mg phenibutu denně po dobu jednoho měsíce, prokázáno zlepšení sebeovládání, trvalé pozornosti a akusticko-verbální paměti. [3]


Léčba nespavosti

V Rusku je běžně předepisován pro léčbu nespavosti, ale uživatelé mají opět smíšené názory. Někteří tvrdí, že nízké dávky phenibutu poskytnou zdravý a osvěžující spánek, ale někteří tvrdí, že jim užívání phenibutu narušilo schopnost usnout nebo se během spánku budili.


Jak funguje?

Phenibut je analog kyseliny gama-aminomáselné neboli GABA. Jedná se o primární inhibiční neurotransmitér. GABA má v mozku opačný účinek než glutamát (excitační neurotransmitér), blokuje impulzy mezi nervovými buňkami v mozku. Nabízí se otázka, proč neužívat GABA jako doplněk stravy. Problém je v tom, že GABA ve formě doplňku stravy nedokáže projít přes hematoencefalickou bariéru a vázat se na GABA receptory v mozku. Phenibut je ale tvořen molekulou GABA a přidáním fenylové skupiny, díky tomu může projít přes hematoencefalickou bariéru a vázat se na receptory. Po požití prochází phenibut přes bariéru zhruba za 2-4 hodiny. Poločas rozpadu je 5 hodin a doba působení může být 15-24 hodin. Aktivace GABA receptorů má za následek uklidnění nervové aktivity, snížení úzkosti a navození pocitu relaxace. Phenibut ale také stimuluje mozkové receptory na dopamin. Dopamin je spojen s potěšením, odměnou a motivací. Díky tomu dochází ke zlepšení nálady a pocity euforie. Phenibut se metabolizuje v játrech.


Dávkování

Při užívání phenibutu je velice důležité začít na nejmenším možném množství. Účinky se uživatel od uživatele liší. Vyšší dávky jsou spojovány s výraznými vedlejšími účinky a hrozí možnost předávkování nebo tvorba závislosti. [4] Phenibut se prodává pod obchodním názvem Noofen, a příbalový leták udává množství 250- 500mg užívané 3x denně. U pacientů pod 60 let lze toto množství navýšit až na 750mg v jedné dávce. Užívá se 2-3 týdny, v případě potřeby je možnost navýšit až na 4-6 týdnů. Pro užívání neoficiálních produktů neexistuje žádné přesné množství, uživatelé udávají širokou škálu dávek. Důležité je však zmínit, že pravidelné užívání phenibutu může vést k závislosti. [5]


Stacking

Užití phenibutu do stacku je možné, pokud chceme vytvořit silný stack pro snížení úzkosti a stresu. Jednou z možností je kombinace phenibutu, phosphatidylserinu a bacopa monnieri. Tento stack snižuje úzkost, zlepšuje náladu a spánek. Ovšem nedoporučuje se každodenní užívání, ale pouze dle potřeby, aby se eliminovalo riziko vzniku závislosti.

Užívejte podle potřeby:

  • 250mg Phenibut
  • 100mg Fosfatidylserin
  • 300mg Bacopa Monnieri

Další zajímavou možností je využití phenibutu pro lepší regeneraci po náročném fyzickém výkonu (těžký trénink, závod atd.). Neužívejte ovšem na denní bázi. Stack pro zotavení pak vypadá takto.

Užívejte podle potřeby:

  • 250mg Phenibut
  • 200mg L-theanin
  • 250mg Centrophenoxine

Vedlejší účinky

Jak již bylo zmíněno phenibut může způsobovat celou řadu vedlejších účinků, a proto byste měli jeho užívání bedlivě zvážit. Mezi nejčastější vedlejší účinky patří bolesti hlavy, nadměrná ospalost, stavy podobné kocovině, závratě, nevolnost, narušení rovnováhy, únava, pocit elektrického šoku v pažích a nohách. Při užití velkých dávek může způsobit dýchací obtíže až bezvědomí. Někteří uživatelé zmiňují živé noční můry, noční pocení nebo spánkovou obrnu. Objevit se také může těžká deprese a erektilní dysfunkce. Abstinenční příznaky jsou poměrně běžné a řada uživatelů je zaznamenala i po krátkodobém užívání. Patří mezi ně úzkost a deprese. Prozatím neexistuje žádný oficiální seznam látek, s kterými phenibut interaguje, ale určitě neužívejte spolu s látkami, které ovlivňují GABA nebo tlumí dýchací systém. Neužívejte spolu s benzodiazepiny, antidepresivy, opioidy a alkoholem.


Závěrem

Phenibut je látka s velkým potenciálem, v Rusku již více než 50 let pomáhá při léčbě úzkosti. Je ale rozdíl užívání látky pod lékařským dohledem a při samoužívání. Někteří lidé si ho nemohou vynachválit, jiní ale upozorňují na řadu vedlejších účinků a odsuzují Phenibut jako rizikové a potencionálně návykové léčivo. Nootropní vlastnosti nebyli nikdy pořádně prozkoumány a neexistují zatím pořádné klinické studie na velkých skupinách lidí. Před jeho užíváním byste si měli rozmyslet proč ho chcete užívat a zda vám to stojí za to riziko. Já osobně tento produkt nedoporučuji pro nedostatek klinických studií, velkému množství vedlejších účinků, možnosti závislosti a předávkování.

[1] Shypilova EM, Zavadenko NN, Nesterovskiy YE. Preventive treatment of tension headache in children and adolescents Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2017

[2] Chutko LS, Surushkina SIu, Iakovenko EA, Nikishena IS, Anisimova TI, Bondarchuk IuL. Cognitive and emotional impairments in patients with protracted anxiety-phobic disorders Ter Arkh. 2014

[3] Zavadenko NN, Suvorinova NIu. The results of the pharmacological treatment of attention deficit hyperactivity disorder: evaluation with neuropsychological methods Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2014

[4] C Merchan, R Morgan, J Papadopoulos, D Fridman Case Report Phenibut Overdose in Combination with Fasoracetam: Emerging Drugs of Abuse Journal of Clinical Intensive Care and Medicine 2016

[5] E Brunner, R Levy Case Report of Physiologic Phenibut Dependence Treated With a Phenobarbital Taper in a Patient Being Treated With Buprenorphine Journal of Addiction Medicine 2017