Rhodiola rosea je bylinný lék, který se využívá v tradičních medicínách již po staletí. Jedná se o vysokohorskou bylinu, která se vyskytuje v arktických oblastech Evropy a Asie. V tradiční medicíně se jedná o regenerační tonikum, které pomáhá od únavy těla i mysli. Moderní výzkumy ukazují, že je to silný adaptogen bojující proti stresu [1], který zvyšuje energii, zlepšuje náladu a kognitivní schopnosti. [2] Má se také za to, že je to i účinný prostředek na ochranu mozku, který zabraňuje poškození mozku způsobené toxiny. [3] Některé studie dokonce zkoumají její účinky na dlouhověkost. [4]


Účinky

Zmírnění únavy

Jedním z nejznámějších účinků je snížení únavy. K tomu účelu se používá již po staletí. Někdo ji proto také přezdívá spánek v tabletě. Rhodiola je ideální látka na odstranění negativních projevů fyzického a duševního vyčerpání, menšího charakteru. Ideální je užití v boji proti únavě způsobené prodlouženou nebo opakovanou námahou nízké intenzity nebo delším stresovým obdobím. Bylo prokázáno, že Rhodiola má vliv i na samotný fyzický výkon, dokáže prodloužit tréninkové dávky, ale účinky na maximální výkon jsou spíše sporné. Využití u sportovců však není primárním cílem, její účinky nejvíce ocení např. studenti nebo lidé pracující na směny, kteří prostě potřebují pokračovat v činnosti i poté, co se dostaví únava.

Výzkumy ukázaly, že Rhodiola dokáže zmírnit, a dokonce úplně zredukovat fyzické projevy únavy, včetně bolestí svalů, pocitů únavy, ospalosti nebo bolesti hlavy. [5]

Studie ukázaly, že zmírňuje i projevy únavy psychického charakteru, jako jsou změny nálady, podrážděnost, zhoršená schopnost rozhodování nebo snížená schopnost pracovat hlavou. [6]

O její účinky se dokonce zajímal i sovětský svaz, který ji používal ke zlepšení výkonu vojáků, sportovců, a dokonce i kosmonautů. [7]


Zmírnění stresu

Rhodiola je vynikající adaptogen, který napomáhá organismu dostat se do systémové rovnováhy a vrátit se k normálnímu fungování, poté co byl vystaven stresu. [8]

Toto působení nám dává široké pole využití, ať už u lidí, kteří se často dostávají do intenzivních situací, mají hektické plány a vysoké očekávání anebo dokonce i u osob, kteří trpí syndromem vyhoření.

Klinické studie, které zahrnovaly osoby s projevy působení dlouhodobého stresu, ukázaly pozitivní účinky. Došlo ke zlepšení všech projevů stresu, včetně bolestí hlavy, nízké energie, svalové bolesti a fyzické únavy, deprese, náladovosti, poruchy spánku a dalších.

Dvojitě zaslepená studie, která zkoumala působení Rhodioly na studenty během zkouškového období, zjistila, že Rhodiola znatelně zlepšuje celkovou pohodu a fyzickou zdatnost, snižuje duševní únavu a zároveň zlepšuje výsledky v neuromotorických testech. Studenti užívající Rhodiolu měli navíc v průměru o 8,4% lepší výsledky zkoušek než studenti užívající placebo. [9]

Tyto účinky způsobuje snížení hladiny kortizolu.


Zlepšení kognitivních funkcí

Tento účinek zkoumalo velice málo studií, ale i tak se prokázalo, že zlepšuje kognitivní funkce. Zmírnění negativních dopadů stresu a únavy na organismus pozitivně ovlivňuje kognitivní funkce, včetně paměti i motivace. Toto působení zřejmě není přímé, ale dochází k němu právě tím, že se zmírní únava.

V jedné studii se zkoumali tyto účinky u skupiny zdravých doktorů, pracujících na noční směně, po dobu 6 týdnů. Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie ukázala, že účastníci užívající Rhodiolu, měli znatelně lepší výsledky, než účastníci užívající placebo. Hodnocena byla široká škála percepčních funkcí, např. asociativní myšlení, krátkodobá paměť, výpočty, koncentrace a rychlost vnímání. [10]


Léčba deprese

Rhodiola může být využita i jako bezpečná a účinná alternativní léčba mírné deprese. Klinické studie ukazují, že užívání Rhodioly dvakrát denně vedlo k významnému zmírnění deprese, nespavosti, emoční nestability a dalších příznaků u pacientů trpících mírnou až středně těžkou depresí. [11]


Neuroprotektant a léčba neurodegenerativních onemocnění

Rhodiola obsahuje řadu enzymů, které mají silné antioxidační účinky. [12] Tyto enzymy dokážou chránit neurony před oxidačním stresem a prodlužují tak jejich životnost. Využít se dají i při léčbě neurodegenerativních onemocnění. Např. Parkinsonova choroba se vyznačuje velkým oxidačním stresem a poškozením neuronů. Studie na zvířatech ukazují, že Rhodiola může zastavit oxidační poškození buněčných mitochondrií a má tedy potenciál k užívání jako doplňková léčba Parkinsonovy choroby. [13]

Rhodiola má široké spektrum působení a stále probíhají studie, které zkoumají a objevují další a další účinky této byliny.


Jak funguje?


Mechanismy působení jsou stále zkoumány, ale z dosavadních výzkumu víme, že Rhodiola působí modulací různých signálních drah a molekulárních sítí v mozku. Fytochemické složky v ní obsažené působí jako inhibitory monoaminooxidázy nebo látek, které zpomalují či úplně zabraňují enzymatickému odbourávání monoaminových neurotransmitérů serotoninu, dopaminu a noradrenalinu. To způsobuje zvýšení jejich hladiny v organismu. Rhodiola také komunikuje se systémem HPA (hypotalamus-hypofýza-nadledviny), čímž potlačuje produkci uvolňování kortizolu. Toto působení v HPA také zvyšuje produkci a uvolňování beta-endorfinů a opiátových peptidů, které mají antidepresivní účinek a jsou spojeny se snížením stresu.


Dávkování

Neexistuje univerzální doporučení na konkrétní množství, které by se mělo užívat. Dávkování je závislé na celé řadě faktorů, věk, hmotnost, celkový zdravotní stav a další. Účinky jsou závislé na použitém množství, ale i na denní době užití. Většina studií používala množství 50-680 mg denně a shodují se, že je toto množství účinné. Vyšší množství se neukázalo jako toxické, ale nemělo lepší výsledky. Nootropní komunita doporučuje užívat ji spíše v cyklech než dlouhodobě, protože může vzniknout tolerance. Užívat ji můžete jak s jídlem, tak na lačno, údajně je však lepší na lačno. Užívá se v první polovině dne, aby nedocházelo k ovlivnění spánku. Rhodiola je bylina, která obsahuje stovky sloučenin, proto může reagovat s jinými léky a je dobré ji užívat opatrně a pozorovat účinky. Před použitím Rhodioly se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte léky na snížení hladiny krevního cukru v krvi nebo léky na cukrovku, léky na vysoký či nízký tlak, látky tlumící nebo stimulující CNS, antidepresiva (včetně SSRI a MAOI), sedativa, léky na srdce nebo antibiotika. Neexistují studie na dětech, proto se její užívání doporučuje pouze dospělým osobám. Neužívejte, pokud jste těhotná či kojíte.


Stacking

Rhodiolu je možné kombinovat se všemi nootropiky, avšak ideální je kombinace s dalšími přírodními nootropiky.


Vedlejší účinky

Množství 50-680 mg denně užívané až po dobu 10 týdnů se jeví jako bezpečné a není návykové. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří mírné závratě, úzkost, neklid, nespavost, nevolnost a zvýšené libido. Vedlejší účinky jsou spojovány s vyšším dávkou, takže je vhodné užívat minimální účinnou dávku, abyste vedlejším účinkům předcházeli.


Závěrem

Rhodiola rosea se využívá již staletí jako regenerační tonikum. Studie potvrzují, že se jedná o silný adaptogen, který zvyšuje energii, zlepšuje náladu a kognitivní funkce, pomáhá tělu zvládat dlouhodobý stres a chrání mozek před oxidačním působením. Výhodou je, že se jedná o prověřenou bylinu tradičními léčitelskými systémy i klinickými výzkumy. Je bezpečná, dobře tolerovaná a levná. Mezi nevýhody patří možné interakce s jinými léky a narušení spánkového cyklu. Rhodiola pro vás může být vhodná, pokud hledáte doplněk, který vám pomůže zachovat si fyzické i psychické zdraví při dlouhodobém stresu, ale pokud je vaším cílem zlepšení kognitivních funkcí tak ji musíte kombinovat s jinými nootropiky.

[1] Kelly GS Rhodiola rosea: a possible plant adaptogen. Altern Med Rev. 2001

[2] Ishaque S, Shamseer L, Bukutu C, Vohra S. Rhodiola rosea for physical and mental fatigue: a systematic review. BMC Complement Altern Med. 2012

[3] Qu ZQ, Zhou Y, Zeng YS, Li Y, Chung P. Pretreatment with Rhodiola rosea extract reduces cognitive impairment induced by intracerebroventricular streptozotocin in rats: implication of anti-oxidative and neuroprotective effects. Biomed Environ Sci. 2009

[4] Chen C, Song J, Chen M, Li Z, Tong X, Hu H, Xiang Z, Lu C, Dai F Rhodiola rosea extends lifespan and improves stress tolerance in silkworm, Bombyx Biogerontology. 2016

[5] Edwards D, et al. Therapeutic effects and safety of Rhodiola rosea extract WS® 1375 in subjects with life-stress symptoms–results of an open-label study. (2012)

[6] Shevtsov VA, et al. A randomized trial of two different doses of a SHR-5 Rhodiola rosea extract versus placebo and control of capacity for mental work. (2003)

[7] Marissa Fessenden Alaska is Growing a Plant the Soviet Military Used in Secret Experiments Smothsonian.com

[8] Panossian A, Wikman G. Evidence-based efficacy of adaptogens in fatigue, and molecular mechanisms related to their stress-protective activity. Curr Clin Pharmacol. 2009

[9] Spasov AA, et al. A double-blind, placebo-controlled pilot study of the stimulating and adaptogenic effect of Rhodiola rosea SHR-5 extract on the fatigue of students caused by stress during an examination period with a repeated low-dose regimen. (2000)

[10] Darbinyan V, et al. Shevtsov VA1, Zholus BI, Shervarly VI, Vol’skij VB, Korovin YP, Khristich MP, Roslyakova NA, Wikman G.Rhodiola rosea in stress induced fatigue–a double blind cross-over study of a standardized extract SHR-5 with a repeated low-dose regimen on the mental performance of healthy physicians during night duty. (2000)

[11] Darbinyan V, et al. Clinical trial of Rhodiola rosea L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate depression. (2007)

[12] Li Y, Wu J, Shi R, Li N, Xu Z, Sun M. Antioxidative Effects of Rhodiola Genus: Phytochemistry and Pharmacological Mechanisms against the Diseases. Curr Top Med Chem. 2017

[13] Jacob R, et al. Neuroprotective effect of Rhodiola rosea Linn against MPTP induced cognitive impairment and oxidative stress. (2013)